Solveig Hägerström

verksam i Arvika 

tel: 0570-33203;   073-83 27 621   

mejl: solveighagerstrom@gmail.com

 Om min terapi

 

Jag arbetar intuitivt med  olika terapeutiska tekniker.  Det viktiga är att du känner dig bekväm med vårt arbetssätt och att det leder framåt.

De terapiformer jag använder är sådana som jag själv  haft stor hjälp av, och därför gärna använder i mitt arbete som terapeut.

(Klicka på raden längst ner på sidan, så kommer du till underrubriken "Om terapiformerna".  Där beskriver jag  de terapeutiska tekniker jag använder mig mest av.)1. Enskild terapi

Mitt mål  är att du ska komma ett bra stycke på väg mot det eller de mål du satt upp för dig själv. Du får också redskap, att arbeta vidare med på egen hand, samt efter att terapin är avslutad. Exempel på mål för din terapi:


 

  • Fungera bättre som förälder/partner.
  • Hitta större glädje i vardagen, i ditt yrke eller dina studier.
  • Kunna släppa  skuld/skamkänslor kring specifika händelser, eller i stort.
  • Titta på din tidiga historia och arbeta med trauman som begränsar dig.
  • Förbättra din sociala  kompetens (Kan handla om att våga  ta större plats, men också om det motsatta: att lära sig lyssna och öka sin beredskap att förstå andra människor).


2. Parterapi/Familjeterapi

Här  handlar det  om att sätta fingret på   vad som inte fungerar, och förstå varför. Det handlar om att precisera  hur ni vill ha det, både som par/familj och var och en för sig.  Vi jobbar  med  att stärka de resurser ni  redan har.


Vi använder oss av övningar och "läxor" för att hitta praktiska lösningar, vi letar efter "ömma tår" för att öka   förståelsen för varandra och oss själva, och för att  hitta en ömsesidig respekt, och värme.

 


3. Konfliktebearbetning i mindre grupper (arbetslag, kollektiv, vuxna syskon, etc.)

Här handlar det oftast om  ett specifikt konfliktområde, människor som måste fungera tillsammans i en viss situation, där irritation och dålig stämning tagit över.

Vi hittar startegier tillsammans, för att uppnå ett neutralt klimat där ingen känner sig påhoppad eller bevakad, där ingen heller känner sig utnyttjad,  eller respektlöst bemött.

Vi kommer fram till tydliga mål, och ser vad som behövs för att uppnå dem.

Vi  arbetar med olika terapeutiska tekniker där ni möts och får uttrycka era behov och önskemål. Oerhört viktigt här att respektera vars och ens bild av situationen, och vars och ens önskan om förändring.


4. Stödsamtal för äldre barn/ungdomar, enskilt eller i mindre grupper.

Stödsamtal eller mer renodlad terapi med skolelever, från högstadiet till och med universitet/folkhögskola.

Det kan handla  om självskadebeteende eller  fobier, (social fobi, tvångstankar m.m.). Det kan handla om utanförskap, mobbning, eller känslan av  att helt nekelt inte orka med de krav som studier, eller livet i övrigt, ställer.

Beroende på mål med terapin, samt terapins längd, arbetar vi bakåt med traumatiska minnen, eller huvudsakligen framåt, med stiuationer som uppstår i vardagen, just nu. Jag arbetar med "läxor" och  tekniker hämtade från KBT, men också mer dynamiskt utlevande tekniker. (Klicka  på raden nedan om du vill veta mer.) 


För att läsa mer om de terapitekniker jag arbetar med, klicka här!Mina inspirationskällor (länkar)


 

Jag har arbetat mycket med mig själv genom åren, träffat inspirerande människor, läst mängder av inspirerande böcker, gått kurser och terapi. Nedan länkar jag till ett urval av sådant som inspirerat mig.
Terapiformer/utbildningar som betytt mycket för mitt arbete.


Gestaltterpi: Här kan du läsa mer om gestaltterpi, hitta kurser samt auktoriserade gestaltterapeuter verksamma över hela landet. Jag har själv gått på Gestaltakademin i Stockholm.


Psykodrama: Psykodramautbildningen betydde oerhört mycket för mig, ett av mina första möten med gruppterapi. Jag gick för en terapeut i Helsingborg utbildad i England.  Den här länken går till Svensk Psykodramaförening.


Kognitiv Beteendeterapi (KBT): Länk till  beteendeterapeutiska föreningen,  där du kan söka behandlingar, utbildningar, samt läsa mer om KBT.


Mindfulness: Mindfulness har betytt mycket för mig. Min man (psykiater i Arvika)  gick en utbildning på Mindfulnesscentret, som jag länkar till här. Han praktiserade mindfulness under de sista åren av sitt liv, både i yrket och privat. Jag tog del av hans kurslitteratur, och resan in i mindfullness gjorde vi tillsammans.


Voice Dialogue:  På den här internationella sidan kan man läsa mer om denna spännande metod att få ordning på den inre dialog som hella tiden surrar inom oss.


Steg-1 utbildning, psykoterapi: Här kan den intresserade läsa om vad en formell steg-1 kompetens innebär.


Psykosyntes: För den som vill läsa mer om psykosyntes, eller hitta terapeuter och kurser närs Stockholm och Göteborg rekomenderar jag varmt dessa sidor:  Psykosyntesakademin i Stockholm, där jag har gått, samt  Psyksyntesinstitutet: i Göteborg.


Familjekonstellationer: Familjekonstellationer påminner om psykodrama, men man arbetar metodiskt på ett lite annorlunda sätt. Jag har fått ut mycket av familjekonstellationer.


Mullingstorp: Mullingstorp är en kursgård som betytt  mycket för min personliga resa. Jag har själv både gått steg 1 och steg 2 på Mullingstorp.


Livsfilosofier och förhållningssätt som påverkat och hjälpt mig.


Eckhart Tolle: Eckhart Tolles böcker och tankar har inpirerat och hjälpt mig mycket  genom åren.


The Work: The Work, av Byron Katie, förespråkar ett unikt förhållningssätt till alla de tankar och föreställningar som styr ens liv och orsakar lidande.


The Journey:  The Journey, av Brandon Bays, erbjuder en intressant metod att symboliskt närma sig och jobba med olika trauman.


Non-violent Communication (NVC): Inträngande redskap för att uttrycka sig empatiskt, utan dömande. Jag rekomenderar varmt följande video med NVCs grundare Marshall Rosenberg.


Kollegor/vänner.


Louise Ydremark:  Louise är verksam gestaltterapeut  i Skövde, och har som jag en  bred inblick i många terapeutiska traditioner. Hennes företag heter  Ord & Utveckling.


Marianne Engstrand: Marianne Arbetar på S:t Lukas i Stockholm.


Frans Kocken:  Frans är en av pionjärerna gällande Voice Dialogue i Sverige, och den som hållit i de kurser jag har gått. Han är verksam i Malmö.


Franciska von Koch: Franciska  är den andra pionjären gällande Voice Dialogue i Sverige, och är verksam i Stockholm. Jag har vänner som gått för henne.


Kåre Landfald:  Kåre har en mycket spännande form av coaching, Zen-Coaching, som går ut på att fullt ut acceptera det som är. Jag har gått ett par av hans kurser, och har vänner som gått flera.


Simon Forsman: Simon var den mest betydelsefulla terapeuten för mig på båda mina Mullingstorpsresor (Steg 1, Steg 2), och har även väglett mig privat under ett par år.


Charlotte Palmgren: Charlotte leder arbetet med familjekonstellationer i Sverige. Jag har varit med på två helgkurser för henne.


Tim Riordan: Tim leder  tillsammans med sin hustru Nina coaching, kurser och events i Rinnefors (mellan Arvika och Sunne).


Övriga inspirationskällor


Tomas Frankell:  Håller yogakurser, i kombination  med  terapeutisk vägledning.


Ängsbacka kursgård: Ängsbacka är en kursgård i Värmland, som erbjuder en mängd aktiviteter och kurser, bland annat Zen-Coaching.


Sanna Ehdin: Skriver kloka böcker om livskonst i vardagen.


Kay Pollak: Förutom sitt filmskapande har Kay  skrivit enkla och lättförståeliga böcker om att se ljust på livet och det som händer en.