Om min terapi

Solveig Hägerström,

verksam i Arvika och Karlstad,

tel: 0570-33203; 073-83 27 621

mejl: info@dynamiskterapi.nu

Om min terapi

Jag arbetar intuitivt med olika terapeutiska tekniker. Det viktiga är att du känner dig bekväm med vårt arbetssätt och att det leder framåt.

De terapiformer jag använder är sådana som jag själv haft stor hjälp av, och därför gärna använder i mitt arbete som terapeut.

(Klicka på raden längst ner på sidan, så kommer du till underrubriken "Om terapiformerna". Där beskriver jag de terapeutiska tekniker jag använder mig mest av.)

 

 

1. Enskild terapi

Mitt mål är att du ska komma ett bra stycke på väg mot det eller de mål du satt upp för dig själv. Du får också redskap, att arbeta vidare med på egen hand, samt efter att terapin är avslutad. Exempel på mål för din terapi:

 

  • Fungera bättre som förälder/partner.
  • Hitta större glädje i vardagen, i ditt yrke eller dina studier.
  • Kunna släppa skuld/skamkänslor kring specifika händelser, eller i stort.
  • Titta på din tidiga historia och arbeta med trauman som begränsar dig.
  • Förbättra din sociala kompetens (Kan handla om att våga ta större plats, men också om det motsatta: att lära sig lyssna och öka sin beredskap att förstå andra människor).

 

2. Parterapi/Familjeterapi

Här handlar det om att sätta fingret på vad som inte fungerar, och förstå varför. Det handlar om att precisera hur ni vill ha det, både som par/familj och var och en för sig. Vi jobbar med att stärka de resurser ni redan har.

 

Vi använder oss av övningar och "läxor" för att hitta praktiska lösningar, vi letar efter "ömma tår" för att öka förståelsen för varandra och oss själva, och för att hitta en ömsesidig respekt, och värme.

 

3. Konfliktebearbetning i mindre grupper (arbetslag, kollektiv, vuxna syskon, etc.)

Här handlar det oftast om ett specifikt konfliktområde, människor som måste fungera tillsammans i en viss situation, där irritation och dålig stämning tagit över.

Vi hittar startegier tillsammans, för att uppnå ett neutralt klimat där ingen känner sig påhoppad eller bevakad, där ingen heller känner sig utnyttjad, eller respektlöst bemött.

Vi kommer fram till tydliga mål, och ser vad som behövs för att uppnå dem.

Vi arbetar med olika terapeutiska tekniker där ni möts och får uttrycka era behov och önskemål. Oerhört viktigt här att respektera vars och ens bild av situationen, och vars och ens önskan om förändring.

 

4. Stödsamtal för äldre barn/ungdomar, enskilt eller i mindre grupper.

Stödsamtal eller mer renodlad terapi med skolelever, från högstadiet till och med universitet/folkhögskola.

Det kan handla om självskadebeteende eller fobier, (social fobi, tvångstankar m.m.). Det kan handla om utanförskap, mobbning, eller känslan av att helt nekelt inte orka med de krav som studier, eller livet i övrigt, ställer.

Beroende på mål med terapin, samt terapins längd, arbetar vi bakåt med traumatiska minnen, eller huvudsakligen framåt, med stiuationer som uppstår i vardagen, just nu. Jag arbetar med "läxor" och tekniker hämtade från KBT, men också mer dynamiskt utlevande tekniker. (Klicka på raden nedan om du vill veta mer.)