Länkar

Solveig Hägerström,

verksam i Arvika och Karlstad,

tel: 0570-33203; 073-83 27 621

mejl: info@dynamiskterapi.nu

 

Mina inspirationskällor (länkar)

 

Jag har arbetat mycket med mig själv genom åren, träffat inspirerande människor, läst mängder av inspirerande böcker, gått kurser och terapi. Nedan länkar jag till ett urval av sådant som inspirerat mig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapiformer/utbildningar som betytt mycket för mitt arbete.

 

Gestaltterpi: Här kan du läsa mer om gestaltterpi, hitta kurser samt auktoriserade gestaltterapeuter verksamma över hela landet. Jag har själv gått på Gestaltakademin i Stockholm.

 

Psykodrama: Psykodramautbildningen betydde oerhört mycket för mig, ett av mina första möten med gruppterapi. Jag gick för en terapeut i Helsingborg utbildad i England. Den här länken går till Svensk Psykodramaförening.

 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT): Länk till beteendeterapeutiska föreningen, där du kan söka behandlingar, utbildningar, samt läsa mer om KBT.

 

Mindfulness: Mindfulness har betytt mycket för mig. Min man (psykiater i Arvika) gick en utbildning på Mindfulnesscentret, som jag länkar till här. Han praktiserade mindfulness under de sista åren av sitt liv, både i yrket och privat. Jag tog del av hans kurslitteratur, och resan in i mindfullness gjorde vi tillsammans.

 

Voice Dialogue: På den här internationella sidan kan man läsa mer om denna spännande metod att få ordning på den inre dialog som hella tiden surrar inom oss.

 

Steg-1 utbildning, psykoterapi: Här kan den intresserade läsa om vad en formell steg-1 kompetens innebär.

 

Psykosyntes: För den som vill läsa mer om psykosyntes, eller hitta terapeuter och kurser närs Stockholm och Göteborg rekomenderar jag varmt dessa sidor: Psykosyntesakademin i Stockholm, där jag har gått, samt Psyksyntesinstitutet: i Göteborg.

 

Familjekonstellationer: Familjekonstellationer påminner om psykodrama, men man arbetar metodiskt på ett lite annorlunda sätt. Jag har fått ut mycket av familjekonstellationer.

 

Mullingstorp: Mullingstorp är en kursgård som betytt mycket för min personliga resa. Jag har själv både gått steg 1 och steg 2 på Mullingstorp.

 

Livsfilosofier och förhållningssätt som påverkat och hjälpt mig.

 

Eckhart Tolle: Eckhart Tolles böcker och tankar har inpirerat och hjälpt mig mycket genom åren.

 

The Work: The Work, av Byron Katie, förespråkar ett unikt förhållningssätt till alla de tankar och föreställningar som styr ens liv och orsakar lidande.

 

The Journey: The Journey, av Brandon Bays, erbjuder en intressant metod att symboliskt närma sig och jobba med olika trauman.

 

Non-violent Communication (NVC): Inträngande redskap för att uttrycka sig empatiskt, utan dömande. Jag rekomenderar varmt följande video med NVCs grundare Marshall Rosenberg.

 

Kollegor/vänner.

 

Louise Ydremark: Louise är verksam gestaltterapeut i Skövde, och har som jag en bred inblick i många terapeutiska traditioner. Hennes företag heter Ord & Utveckling.

 

Marianne Engstrand: Marianne Arbetar på S:t Lukas i Stockholm.

 

Frans Kocken: Frans är en av pionjärerna gällande Voice Dialogue i Sverige, och den som hållit i de kurser jag har gått. Han är verksam i Malmö.

 

Franciska von Koch: Franciska är den andra pionjären gällande Voice Dialogue i Sverige, och är verksam i Stockholm. Jag har vänner som gått för henne.

 

Kåre Landfald: Kåre har en mycket spännande form av coaching, Zen-Coaching, som går ut på att fullt ut acceptera det som är. Jag har gått ett par av hans kurser, och har vänner som gått flera.

 

Simon Forsman: Simon var den mest betydelsefulla terapeuten för mig på båda mina Mullingstorpsresor (Steg 1, Steg 2), och har även väglett mig privat under ett par år.

 

Charlotte Palmgren: Charlotte leder arbetet med familjekonstellationer i Sverige. Jag har varit med på två helgkurser för henne.

 

Tim Riordan: Tim leder tillsammans med sin hustru Nina coaching, kurser och events i Rinnefors (mellan Arvika och Sunne).

 

Övriga inspirationskällor

 

Tomas Frankell: Håller yogakurser, i kombination med terapeutisk vägledning.

 

Ängsbacka kursgård: Ängsbacka är en kursgård i Värmland, som erbjuder en mängd aktiviteter och kurser, bland annat Zen-Coaching.

 

Sanna Ehdin: Skriver kloka böcker om livskonst i vardagen.

 

Kay Pollak: Förutom sitt filmskapande har Kay skrivit enkla och lättförståeliga böcker om att se ljust på livet och det som händer en.